Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu Tràm nguyên chất LODA

100% từ thiên nhiên

Được chiết xuất 100% từ lá tràm gió.
Bản phân tích thành phần (bảng dưới) cho thấy hàm lượng Cineole-1.8 đạt 66.5% là rất cao.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp, không chất bảo quản, không chứa parafin, Asen

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp hiện đại nhất, cho chất lượng cao nhất.

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề