Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu vỏ bưởi nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu Vỏ Bưởi LODA được chiết xuất 100% từ lớp vỏ bưởi da xanh Việt Nam. Nên có đầy đủ các tính năng tuyệt vời.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Giúp người dùng có nhiều lợi ích nhất trong quá trình sử dụng.

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu oải hương nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu Oải Hương LODA được chiết xuất 100% từ hoa Oải Hương.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Đảm bảo chiết xuất và lưu trữ được những thành phần có giá trị cao nhất.

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu hoa nhài nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu Hoa Nhài LODA được chiết xuất 100% từ hoa nhài (lài). Những bông hoa nhài được thu hoạch vào buổi sáng, để cho chất lượng tinh dầu cao nhất.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Lưu trữ được những thành phần giá trị nhất.

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu Sả Java nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu Sả Java LODA được chiết xuất 100% từ Lá và thân cây sả Java Việt Nam.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu Long não nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu Long Não LODA được chiết xuất 100% từ gỗ cây Long Não. Phần lớn cây được khai thác có tuổi đời từ 15 năm trở lên. Là nguyên liệu chính cho các nhà máy dược phẩm

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu Gừng nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu Gừng LODA được chiết xuất 100% từ củ gừng tươi. từ giống gừng ta của Việt Nam.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu Quế nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% thiên nhiên

Tinh dầu quế LODA được chiết xuất 100% từ vỏ, cành và lá cây quế. Hàm lượng chất chính Cinnamaldehyde luôn đạt trên 80% (bảng dưới).

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp. Không chất bảo quản, không chứa parafin, asen.

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề

Đăng bởi Để lại phản hồi

Bản công bố, kiểm định chất lượng tinh dầu Tràm nguyên chất LODA

Dành cho chuyên gia

100% từ thiên nhiên

Được chiết xuất 100% từ lá tràm gió.
Bản phân tích thành phần (bảng dưới) cho thấy hàm lượng Cineole-1.8 đạt 66.5% là rất cao.

Sản phẩm ở dạng nguyên chất

Sản phẩm không bị pha tạp, không chất bảo quản, không chứa parafin, Asen

Công nghệ cao

Sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp hiện đại nhất, cho chất lượng cao nhất.

Bản công bố chính thức

kết quả phân tích của viện hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5/5

Bài viết cùng chủ đề